Upravno vijeće

Print

Azeglio Picco, predsjednik

Sanja Oplanić, član
Umbert Cunjac, član
Tatjana Matošević, član
Ana Čehić Anić, član

 

Dokumenti

Zapisnik sa sjednice upravnog vijeća od 17. 11. 2016.
Poziv na sjednicu Upravog vijeća za 17. 11. 2016.
Zapisnik sa sjednice upravnog vijeća od 26. 10. 2016.

Poziv na sjednicu Upravog vijeća za 26. 10. 2016.
Zapisnik sa sjednice upravnog vijeća od 12. 8. 2016.

Poziv na sjednicu Upravog vijeća za 12. 8. 2016.

Poziv na i zapisnik sa sjednice Upravog vijeća za 15. 7. 2016.

Poziv na sjednicu Upravog vijeća za 14. 6. 2016.

Zapisnik sa sjednice upravnog vijeća od 26. 4. 2016.

Poziv na sjednicu Upravog vijeća za 26. 4. 2016.

Zapisnik sa sjednice upravnog vijeća od 1. 3. 2016.

Poziv na sjednicu Upravog vijeća za 1. 3. 2016.

Zapisnik sa sjednice upravnog vijeća od 2. 2. 2016.

Poziv na sjednicu Upravog vijeća za 2. 2. 2016.

Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 29. 12. 2015.

Poziv na sjednicu Upravnog vijeća za 29. 12. 2015.

Zapisnik sa sjednice upravnog vijeća od 3. 12. 2015.
Poziv na sjednicu Upravnog vijeća za 3. 12. 2015.

Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 22. 9. 2015.
Poziv na sjednicu Upravnog vijeća za 22. 9. 2015.

Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 25. 8. 2015.
Poziv na sjednicu Upravnog vijeća za 25. 8. 2015.
Poziv na sjednicu Upravnog vijeća za 23. 7. 2015.

Zapisnik sa sjednice upravnog vijeća od 10. 7. 2015.
Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 6. 7. 2015.

Poziv na sjednicu Upravnog vijeća za 6. 7. 2015.

Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 10. 6. 2015.
Poziv na sjednicu upravnog vijeća za 10. 6. 2015.

Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 2. 6. 2015.
Poziv na sjednicu upravnog vijeća za 2. 6. 2015.
Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 4. 5. 2015.
Poziv na sjednicu upravnog vijeća za 4. 5. 2015.

Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 17. 2. 2015.
Poziv na sjednicu Upravnog vijeća za 17. 2. 2015.

Poziv na sjednicu Upravnog vijeća za 29. 12. 2014.

Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 29. 12. 2014.