Javna nabava

Print

Plan nabave

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja.

Planiranje se temelji na procjeni potrebnih količina roba, radova i usluga.

Plan nabave za 2017. godinu

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) objavljuje se
Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) objavljuje se
Plan nabave za 2016. godinu
I. izmjene i dopune plana nabave za 2016. g.
II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. g.
Arhiv postupaka nabave

Plan nabave za 2015. godinu

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) objavljuje se
Plan nabave za 2015. g.

I. izmjene i dopune plana nabave za 2015. g.
II. izmjene i dopune plana nabave za 2015. g.

 

IZJAVE O NEPOSTOJANJU/POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) Pučko otvoreno učilište Poreč kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa :

1. USLUGA POREČ d.o.o., Mlinska 1, 52440 Poreč
2. PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o.
3. Stan d.o.o., Poreč, Pionirska 1

Izjava čelnika

Postupci javne nabave u tijeku

Sukladno članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 90/11), sve objave javne nabave za nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kn objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi samo u informativne svrhe.

NABAVA ISPOD ZAKONSKOG PRAGA - PROFIL

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi
- nabava ispod zakonskog praga, Pučko otvoreno učilište Poreč provodi
sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.

 

1. Objavljeni postupci nabave:

 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 90/11) javni naručitelj Pučko otvoreno učilišta Poreč objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade RH, KLASA: 330-01/11-02/01,URBROJ: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. ("Narodne novine" broj: 32/11) Pučko otvoreno učilište Poreč objavljuje Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja