Javna nabava

Print

Plan nabave za 2017. godinu

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) objavljuje se
Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) objavljuje se
Plan nabave za 2016. godinu
I. izmjene i dopune plana nabave za 2016. g.
II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. g.
Arhiv postupaka nabave

Plan nabave za 2015. godinu

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) objavljuje se
Plan nabave za 2015. g.

I. izmjene i dopune plana nabave za 2015. g.
II. izmjene i dopune plana nabave za 2015. g.

 

 

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 90/11) objavljujemo imena gospodarskih subjekata s kojima Pučko otvoreno učilište Poreč kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

Izjava čelnika

Postupci javne nabave u tijeku

Sukladno članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 90/11), sve objave javne nabave za nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kn objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi samo u informativne svrhe.

NABAVA ISPOD ZAKONSKOG PRAGA - PROFIL

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi
- nabava ispod zakonskog praga, Pučko otvoreno učilište Poreč provodi
sukladno Pravilniku o nabavi robe, radova i usluga.

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene
vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene
vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

 

1. Objavljeni postupci nabave:

 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 90/11) javni naručitelj Pučko otvoreno učilišta Poreč objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade RH, KLASA: 330-01/11-02/01,URBROJ: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. ("Narodne novine" broj: 32/11) Pučko otvoreno učilište Poreč objavljuje Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja