Javna nabava

Print

Plan nabave za 2017. godinu

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) objavljuje se
Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) objavljuje se
Plan nabave za 2016. godinu
I. izmjene i dopune plana nabave za 2016. g.
II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. g.

Plan nabave za 2015. godinu

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) objavljuje se
Plan nabave za 2015. g.

I. izmjene i dopune plana nabave za 2015. g.
II. izmjene i dopune plana nabave za 2015. g.

 

 

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 90/11) objavljujemo imena gospodarskih subjekata s kojima Pučko otvoreno učilište Poreč kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

Izjava čelnika

Postupci javne nabave u tijeku

Sukladno članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 90/11), sve objave javne nabave za nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kn objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi samo u informativne svrhe.

NABAVA ISPOD ZAKONSKOG PRAGA - PROFIL

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi
- nabava ispod zakonskog praga, Pučko otvoreno učilište Poreč provodi
sukladno Pravilniku o nabavi robe, radova i usluga.

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene
vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene
vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.


1. Objavljeni postupci nabave:

  • Nabava robe

Naručitelj Pučko otvoreno učilište Poreč pokrenuo je postupak  bagatelne nabave za nabavu računala i informatičke opreme za potrebe Pučkog otvorenog učilišta Poreč, te u svrhu prikupljanja ponuda upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Ovim putem pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

Rok za dostavu ponuda je 5. prosinca 2016. godine do 11:00 sati.

PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDE Računala i informatička oprema BN-2/2016

Naručitelj Pučko otvoreno učilište Poreč pokrenuo je postupak  bagatelne nabave za nabavu računala i informatičke opreme za potrebe Pučkog otvorenog učilišta Poreč, te u svrhu prikupljanja ponuda upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Ovim putem pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

Rok za dostavu ponuda je 25. studeni  2016. godine do 11:00 sati.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE Računala i informatička oprema BN-2/2016
Uvrštavanje novog troškovnika
Novi troškovnik
Odluka o poništenju postupka nabave bagatelne vrijednosti "Nabava računala i informatičke opreme"

Naručitelj Pučko otvoreno učilište Poreč pokrenuo je postupak  bagatelne nabave uredskog materijal za 2016. godinu, te u svrhu prikupljanja ponuda upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovim putem pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.
Rok za dostavu ponuda je 13. lipnja 2016. godine do 12:00 sati.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - NABAVA UREDSKOG MATERIJALA

IZMIJENJENI TROŠKOVNIK 8. 6. 2016.

1. ODGOVOR UZ IZMJENU DOKUMENTACIJE

 

 

  • Nabava radova

Naručitelj Pučko otvoreno učilište Poreč objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave radova na lakiranju i brušenju parketa ua kazalištu Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Rok za dostavu ponuda je 2.5.2016. godine(ponedjeljak) do 12:00 sati.

Ovim putem pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - NABAVA RADOVA NA BRUŠENJU I LAKIRANJU PARKETA U KAZALIŠTU PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA POREČ

 

  • Nabava usluga

Naručitelj Pučko otvoreno učilište Poreč objavljuje  Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave usluga tiskanja.

Ovim putem pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

Rok za dostavu ponuda ističe 31. ožujka 2017. godine u 11:00 sati bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku nabave usluge tiskanja

 

Naručitelj Pučko otvoreno učilište Poreč pokrenuo je postupak  bagatelne nabave za usluge izrade energetskog certifikata za objekt Galerija Zuccato Pučkog otvorenog učilišta Poreč, te u svrhu prikupljanja ponuda upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

 Ovim putem pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

Rok za dostavu ponuda je 17. veljače 2016. godine do 11:00 sati bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA bagatelne nabave za usluge izrade energetskog certifikata za objekt Galerija Zuccato Pučkog otvorenog učilišta Poreč

 

Naručitelj Pučko otvoreno učilište Poreč pokrenuo je postupak  bagatelne nabave usluga osiguranja za 2017. godinu,te u svrhu prikupljanja ponuda upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Ovim putem pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

Rok za dostavu ponuda je 28. prosinca 2016. godine do 10:00 sati.

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku nabave usluga osiguranja za 2017. godinu

Odgovor na upit


Naručitelj Pučko otvoreno učilište Poreč pokrenuo je postupak  bagatelne nabave usluga održavanja,savjetovanja i podrške informacijskog sustava i informacijske sigurnosti Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2017. godinu,te u svrhu prikupljanja ponuda upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.
Ovim putem pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.
Rok za dostavu ponuda je 20. prosinca 2016. godine do 11:00 sati.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE Nabava usluga održavanja, savjetovanja, upravljanja i podrške Informacijskog sustava i informacijske sigurnosti Pučkog otvorenog učilišta Poreč

 

Naručitelj Pučko otvoreno učilište Poreč objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave usluga izrade energetskog certifikata za zgradu Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Rok za dostavu ponuda je 1. 8. 2016. godine(ponedjeljak) do 11:00 sati.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE USLUGA IZRADE ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZA ZGRADU PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA POREČ

 

Pučko otvoreno učilište Poreč, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u
postupku nabave restoranskih usluga.
Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.
Rok za dostavu ponude: 16. 5. 2016. u 12:00 sati.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - nabava restoranskih usluga zatvorenog tipa za potrebe manifestacije "Naš kanat je lip" za 2016. godinu

 

Pučko otvoreno učilište Poreč, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u
postupku nabave tiskarskih usluga.
Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.
Rok za dostavu ponude: 23. 3. 2016. u 12:00 sati.

POZIV NA DOSTAVU OPONUDA - TISKARSKE USLUGE

 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 90/11) javni naručitelj Pučko otvoreno učilišta Poreč objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade RH, KLASA: 330-01/11-02/01,URBROJ: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. ("Narodne novine" broj: 32/11) Pučko otvoreno učilište Poreč objavljuje Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja