Žiri u sastavu:

Maša Bajc, magistar fotografije - predsjednica
Sebastijan Vojvoda, akademski slikar - član
Andi Bančić, profesor likovne kulture - član

pregledali su fotografije pristigle na natječaj i odabrali slijedeće autore:

Kristina Arković: Bez naziva (00100008.jpg, 00100033.jpg)
Manuela Drk: Četvrti krivi spoj, Peti krivi spoj
Zdravko Kopas: Lumino optički objekti (serija od 6 fotografija)
Iva Korenčić: Circles 1 - 8
Nikola Šerventić: Bez naziva (7 fotografija)

Odabrani radovi moraju biti dostavljeni organizatorima najkasnije do 30.10.2015. osobno ili poštom na adresu  Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Isti moraju biti opremljeni i spremni za vješanje inače neće biti izloženi. Troškove slanja i povratka radova snose učesnici izložbe sami.