Print

Kazalište / petak, 26.8.2016.

ADAM READ – “PARASOMNIA” (Australija)

Trg slobode
  • 21:00
  • 0 kn

ADAM READ - "PARASOMNIA" (Australija)
26. kolovoz u 21:00 - Trg Slobode
27. kolovoz u 21:30h  - Trg Slobode
Parasomnija je fenomen koji uključuje neuobičajene pokrete, ponašanja, emocije, percepcije i snove koji se javljaju dok netko spava.
Svi se mi suočavamo sa svijetom dok prolazimo kroz naše svakodnevne zadatke i okruženja. A što se dogodi ako shvatimo da se zapravo nismo probudili? Kakve nam mogućnosti nudi takav svijet oko nas? Što će se dogoditi ako se nikada ne probudimo i ostanemo u ovom prekrasnom, zadivljujućem svijetu snova?
Ili što će se dogoditi ako nikada ne susretnemo naše snove dok smo spavamo?
Što će se dogoditi ako se iznenada probudimo i nađemo se nasred prometne ulice?
Predstava "Parasomnija" je igra s različitim stvarnostima.

ADAM READ - "PARASOMNIA" (Australia)
August 26th at 21:00h - Trg Slobode
August 27th at 21:300h - Trg Slobode
Parasomnia is a  phenomenon that involve abnormal movements, behaviors, emotions, perceptions, and dreams that occur while sleeping.
We all find ourselves having to face the world as we walk through our daily tasks and environments, what happens when we realise  we are actually not awake, what a possiblity is there in the world around us? What will happen if we will never awake and stay in these wonderful, amazing world of our Dreams? Or what will happen if we will never see dreams, while we asleep?
What happens if we were suddenly wake up and find ourselves in the middle of a busy street?
The performance "Parasomnia"  is a game with different realities.