Print

Izložbe / ponedjeljak, 1.9.2014. - subota, 13.9.2014.

24. međunarodna studentska kiparska škola Montraker

Kamenolom Montraker, Vrsar
  • 21:00
  • 0 kn

U ponedjeljak, 1. rujna 2014. godine počinje s radom 24. međunarodna studentska kiparska škola Montraker.

Svečano otvaranje škole će se održati u ponedjeljak, 1. rujna u staroj osnovnoj školi s početkom u 21 sat. U sklopu otvaranja škole predstavit će se izložba fotografija pristiglih na prošlogodišnji foto natječaj Montraker 2013.

I ove godine će se održati foto natječaj na kojeg se mogu javiti svi zainteresirani fotografi, a podijelit će se i tri nagrade: prva nagrada iznosi 3.000 kn, druga 2.000 kn i treća 1.000 kn.

Svečano zatvaranje škole će se održati 13. rujna u 18 sati ispred dječjeg vrtića "Tići" gdje će se postaviti većina ovogodišnjih skulptura.

Posjetitelji mogu pratiti rad učesnika od ponedjeljka do subote od 8 - 12 i 16 - 19 sati.

Ove godine će u radu škole sudjelovati slijedeće akademije:

Akademija likovnih umjetnosti Zagreb
mentor: Peruško Bogdanić (Umjetnički direktor Montrakera)
student: Josip Hribar

Akademija primjenjenih umjetnosti Rijeka
mentor: Želimir Hladnik
student: Filip Eškinja

Umjetnička akademija Split
mentor: Nikola Džaja
studentica: Marko Grgat

Akademija za likovnu umjetnost Ljubljana
mentor: Metod Frlic
studentica: Nadja Osojnik

Likovna akademija Venecija
mentor: Giuseppe La Bruna
studentica: Massimiliano Melluso

Studentima će u obradi kamena pomagati tehnički suradnik akademski kipar Petar Dolić i kamenoklesari Mario Rakovac i Milan Mendiković.

Suorganizatori Škole su Pučko otvoreno učilište Poreč, Općina Vrsar, TZ Općine Vrsar, Akademija primjenjenih umjetnosti Rijeka, Akademija likovnih umjetnosti Zagreb, Umjetnička akademija Split i
Akademija za likovnu umjetnost Ljubljana.

Od samih početaka u organizaciji Škole pomažu i lokalne tvrtke: Maistra (bivša Anita) se brine za smještaj i prehranu sudionika, dok Kamen Pazin donira blokove kamena koje studenti obrađuju.

Gotove skulpture se postavljaju u javni prostor a za njihovo postavljanje je zaduženo komunalno poduzeće Montraker iz Vrsara.

Međunarodna studentska kiparska škola potpomognute je i sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Ove godine ćemo predstaviti katalog u kojem je naglasak na skulpture postavljene prošle godine a koji sadrži i popis svih postavljenih skulptura sa kartom na kojima su uznačene njihove pozicije. Novina kataloga ove godine je da predstavljamo i pobjedničke fotografije sa prošlogodišnjeg foto natječaja.

Međunarodna studentska kiparska škola Montraker nastala je iz ideje Josipa Diminića i Drage Orlića koji su tražili način kako obogatiti kulturnu ponudu Vrsara te su tako iskoristili postojeći a napušteni kamenolom iz kojega se, između ostalog,  vadilo kamenje za izgradnju Venecije.