Print

Izložbe / ponedjeljak, 3.9.2012. - petak, 14.9.2012.

22. Međunarodna studentska kiparska škola Montraker

Kamenolom Montraker, Vrsar
  • 8:00
  • kn

Ove godine u radu Međunarodne studentske kiparske škole Montraker sudjeluju slijedeće akademije:

Akademija likovnih umjetnosti Zagreb
mentor: Peruško Bogdanić (Umjetnički direktor Montrakera)
studentica: Georgette Ponté

Akademija primjenjenih umjetnosti Rijeka
mentor: Želimir Hladnik
student: Silvester Ninić

Umjetnička akademija Split
mentor: Nikola Džaja
studentica: Srna Krstulović

Akademija za likovnu umjetnost Ljubljana
mentor: Metod Frlic
studentica: Urška Sršen

Likovna akademija Venecija
mentor: Roberto Pozzobon
studentica: Marija Marković

Studentima u obradi kamena pomažu tehnički suradnik akademski kipar Petar Dolić i kamenoklesari Mario Rakovac i Milan Mendiković.

Suorganizatori Škole su Pučko otvoreno učilište Poreč, Općina Vrsar, TZ Općine Vrsar, Akademija primjenjenih umjetnosti Rijeka, Akademija likovnih umjetnosti Zagreb, Umjetnička akademija Split i
Akademija za likovnu umjetnost Ljubljana.

Od samih početaka u organizaciji Škole pomažu i lokalne tvrtke: Maistra (bivša Anita) se brine za smještaj i prehranu sudionika, dok Kamen Pazin donira blokove kamena koje studenti obrađuju.

Gotove skulpture se postavljaju u javni prostor a za njihovo postavljanje je zaduženo komunalno poduzeće Montraker iz Vrsara.

Ove godine je predstavljeni katalog u kojem je naglasak na skulpture postavljene prošle godine a koji sadrži i popis svih postavljenih skulptura sa kartom na kojima su uznačene njihove pozicije.

Jedina nedjelja za vrijeme trajanja škole tradicionalno je rezervirana za izlet u sklopu kojega učesnici posjećuju Poreč, Rovinj i Međunarodni kiparski simpozij Dubrova kraj Labina.

Svečano zatvaranje škole će se održati 14. rujna u 18 sati u kamenolomu Montraker. Kao glazbena uvertira događaju nastupit će učenici Osnovne glazbene škole "Slavko Zlatić", područne škole Vrsar. Nakon predstavljanja skulptura večer se nastavlja na rivi gdje se organizira Ribarska fešta.

Informacije o Montrakeru